Zavolejte nám (Po-So 9-20)

Podmínky EQS věrnostního klubu

EQS věrnostní klub je věrnostní program společnosti EQUISERVIS, spol. s r.o., IČO: 26497000, se sídlem Obchodní 977, Rudná Prahy, 252 19, zapsané v OR v Praze, oddíl C, vložka 85895 (dále jen „EQUISERVIS”), který je určený zákazníkům společnosti EQUISERVIS. Tyto podmínky se vztahují na členství ve věrnostním programu EQS věrnostní klub, stejně tak jako na veškeré užívání EQS věrnostní klub karty, návštěvy prodejen EQUISERVIS nebo webových stránek jakékoli odměny či výhody rámci věrnostního programu. Tvary slov "vy" a "váš" se v textu odkazuje na členy věrnostního programu EQS věrnostní klub.

 

1.        Členem věrnostního programu EQS věrnostní klub se může stát osoba:

1.1.      starší 18 let

1.2.      která při registraci řádně pravdivě vyplní povinné registrační údaje potvrdí souhlas podmínkami členství se Zásadami ochrany osobních údajů. Registrovat se je možné na webových stránkách EQUISERVIS www.equiservis.cz  nebo pokladny v prodejnách EQUISERVIS. Při registraci můžeme vyžadovat ověření vašich osobních údajů, to e-mailovou adresu nebo telefonní číslo

1.3.      má svou EQS věrnostní klub kartu vydanou v prodejně EQUISERVIS nebo doručenou poštou na uvedenou doručovací adresu při registraci, v případě e-shop registrace vyplnil řádné a úplně registrační údaje viz. bod 1.2

1.4.      která při přihlášení do věrnostního programu EQS věrnostní klub vyjádřila souhlas těmito podmínkami se Zásadami ochrany osobních údajů

 

2.        EQS věrnostní klub karta:

2.1.      je majetkem společnosti EQUISERVIS, spol. s r.o., IČO: 26497000, se sídlem Obchodní 977, Rudná Prahy, 252 19, zapsané Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 85895 (dále jen „EQUISERVIS“)

2.2.      se vydává v počtu ks na jednu vyplněnou přihlášku do věrnostního programu EQS věrnostní klub, duplikáty vydané na přání zákazníka budou zpoplatněny částkou 50 Kč/ks

2.3.      je nepřenosná smí ji používat pouze osoba, jíž byla vydána

2.4.      není debetní, kreditní ani záruční kartou

 

3.        Člen věrnostního programu EQS věrnostní klub:

3.1.      má právo na aktuální výhody, kterými jsou například:

3.1.1.    slevy na nákup zboží služeb v podobě připsání adekvátního počtu bodů (viz. Pravidla sbírání bodů), po předložení členské karty pokladny v prodejnách EQUISERVIS

3.1.2.    pozvánky na tradiční EQUISERVIS nákupní party akce pořádané společností EQUISERVIS), pokud se u pokladny prokáže platnou členskou kartou

3.1.3.    reklamace či výměna zboží bez papírové účtenky

3.2.      je-li karta poškozená nebo jsou údaje na ní nečitelné, nemá její držitel na získání výhod nárok

3.3.      má právo upravit si způsob komunikace se společností EQUISERVIS pokladen prodejnách EQUISERVIS, či odesláním e-mailu požadavkem na adresu info@equiservis.czpřípadě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, si EQUISERVIS vyhrazuje právo nastavit způsob standardní komunikace, který si člen po registraci sám zvolí (e-mailem, SMS nebo poštou). Má právo dostávat obchodní sdělení, pokud dal společnosti EQUISERVIS svůj souhlas.

3.4.      má právo odvolat souhlas použití osobních údajů kdykoli bez udání důvodů účinky do budoucna. odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na info@equiservis.cz. Alternativně nám můžete zaslat odvolání souhlasu poštou na adresu  EQUISERVIS, spol. s r.o., Obchodní 977, Rudná Prahy, 252 19. Při obdržení reklamního e-mailu nebo reklamy přes SMS můžete odvolat svůj souhlas kliknutím na odkaz "Odhlásit" na konci každé reklamy, nebo zaslat jednoznačnou SMS, ze které bude vyplývat Vaše vůle odvolat souhlas.

3.5.      je povinen co nejdříve informovat EQUISERVIS změně svých osobních údajů uvedených při registraci. případě nesplnění této povinnosti nenese EQUISERVIS odpovědnost za žádná zpoždění nebo pochybení způsobená pozdním oznámením změn osobních údajů člena věrnostního programu EQS věrnostní klub.

3.6.      je povinen neprodleně informovat společnost EQUISERVIS v případě ztráty, krádeže nebo znehodnocení EQS věrnostní karty zasláním doporučeného dopisu na adresu EQUISERVIS, spol. s r.o., Obchodní 977, Rudná Prahy, 252 19, nebo e-mailem na adresu info@equiservis.cz nebo telefonicky na lince 602 378 801. 

3.7.      má právo kdykoli své členství ve věrnostním programu EQS věrnostní klub zrušit, to na základě písemné žádosti ukončení členství, které je nutné zaslat spolu EQS věrnostní klub kartou na adresu EQUISERVIS, spol. s r.o., Obchodní 977, Rudná Prahy, 252 19. Žádost musí obsahovat číslo EQS věrnostní klub karty, e-mailovou adresu, křestní jméno, příjmení, datum narození adresu, aby bylo možné člena věrnostního programu EQS věrnostní klub identifikovat.

 

4.        My jako EQUISERVIS:

4.1.      si vyhrazujeme právo určovat výrobky služby, jejichž prodej poskytování spadá do věrnostního programu EQS věrnostní klubtaké vybírat workshopy, spolupracující externí partnery další výhody pro členy klubu.

4.2.      jsme oprávněni ukončit vaše členství za následujících podmínek:

4.2.1.    pokud jste nepoužili EQS věrnostní klub kartu žádné prodejen EQUISERVIS České republice po dobu roku od data registrace nebo déle než roky od posledního použití EQS věrnostní klub karty

4.2.2.    nebo pokud jste námi nenavázali žádný jiný kontakt (přečtení newsletteru, přihlášení na profil, účast na workshopu) po dobu delší než roky, nebo pokud zjistíme, že váš profil obsahuje nesprávné či nepravdivé informace

4.2.3.    pokud jste vyplnili nesprávné údaje v přihlášce do věrnostního programu EQS věrnostní klub

4.2.4.    při zneužití výhod plynoucích z věrnostního programu EQS věrnostní klub

4.3.      jsme povinni zrušit vaše členství do 1 měsíce od obdržení vaší výše uvedené písemné žádosti (lze prodloužit na 2 měsíce, pokud jsou splněny podmínky stanovené platnou právní úpravou)

4.4.      jsme povinni zaslat vám kopii informací, které vás uchováváme, do 1 měsíce od obdržení vaší výše uvedené písemné žádosti (lze prodloužit na 2 měsíce, pokud jsou splněny podmínky stanovené platnou právní úpravou)

 

5.        Zasílání marketingových sdělení:

5.1.      pokud nám člen udělí souhlas se zasíláním marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu, můžeme mu zasílat naše newslettery informacemi novinkách EQUISERVIS komunikaci vztahující se k jeho členství ve věrnostním programu EQS věrnostní klub karty k výhodám věrnostního programu EQS věrnostní klub

5.2.      pokud nám člen udělí souhlas se zasíláním SMS, budeme moci využívat jeho telefonní číslo zasílání informací blížících se novinkách akcích

5.3.      pokud nám člen udělí souhlas se zasíláním materiálů poštou, budeme mu moci zasílat obchodní zásilky na adresu, kterou nám sdělil

 

6.        Marketingové profilování:

6.1.      pokud člen nesouhlasí marketingovým profilováním, EQUISERVIS mu nebude moci nabídnout využívání výhod plynoucích z věrnostního programu EQS věrnostní klub, jakožto čerpání věrnostních slev, zasílání osobních exkluzivních kuponů, pozvánek atd., ani žádnou komunikaci vycházející jeho nákupů nebo výrobků služeb, které ho zaujaly při procházení webových stránek

 

7.        Údaje, které členech uchováváme:

7.1.      osobní údaje, poskytnuté při registraci, jejich změny

7.2.      při aktivním používání EQS věrnostní klub karty uchováváme informace nákupech vracení zboží, abychom je mohly sčítat poskytovat tak věrnostní slevy exkluzivní výhody, dále abychom členy informovali, jak pečovat naše výrobky nebo jak prodloužit jejich životnost, případně nabídli doplňkové výrobky, které by mohli potřebovat

7.3.      informace přečtení newsletterů nebo jiných e-mailů naší strany, abychom byli schopni zjistit, zda mají EQUISERVIS stále zájem jejich členství má být zachováno

7.4.      informace členech, jako jsou přihlašovací informace cookies, sbíráme našich webových stránek (www.equiservis.cz), abychom byli schopni zjistit, zda mají EQUISERVIS stále zájem jejich členství má být zachováno. Informace výrobcích, které je zaujaly na naší webové stránce, budou použité pro přizpůsobenou nabídku výrobků.

7.5.      poskytnutí osobních údajů souhlas se zpracováním těchto údajů pro účely profilování je podmínkou vašeho zařazení do věrnostního programu EQS věrnostní klub

7.6.      příjemci osobních údajů jsou následující subjekty: přepravní společnosti, společnost zajišťující informační systém, společnost zajišťující správu webových stránek

7.7.      osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím prodávajícím uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)

7.8.      máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, jakož na právo vznést námitku proti zpracování na přenositelnost osobních údajů. V případě, že se domníváte, že vaše právo na ochranu osobních údajů bylo porušeno, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

 

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky členství kdykoli změnit. Změněné podmínky vstupují platnost dnem zveřejnění na webových stránkách www.equiservis.cz. Veškeré výhody, který vyplývají z EQS věrnostního klubu jsou právně nevymahatelné. Vyhrazujeme si právo rozhodovat dle vlastního uvážení o všech sporných otázkách týkajících se EQS věrnostního klubu. Vyhrazujeme si právo EQS věrnostní klub kdykoli přerušit či ukončit, a to bez udání důvodu a bez stanovení jeho náhrady.

Podrobná pravidla sbírání bodů EQS věrnostního klubu naleznete ZDE. 

Tyto podmínky jsou platné od 1. 4. 2023.