Zavolejte nám (Po-So 9-20)

Vnitřní oznam systém / Whistleblowing

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., O ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Oznamovatel může učinit oznámení těmito nástroji:

a)       Ústně v místě sídla společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s řešitelem oznámení (podání ústního oznámení bude oznamovateli umožněno bez zbytečného odkladu po žádosti oznamovatele nejpozději však do 14 dnů ode dne žádosti oznamovatele). Sídlo společnosti: Equiservis spol. s r. o., Obchodní 977, 252 19 Rudná u Prahy.

b)      Emailem zaslaným na e-mailovou adresu zřízenou výlučně pro zasílání oznámení: oznameni@equiservis.cz

c)       Písemně prostřednictvím speciální schránky umístěné v sídle společnosti nacházající se na plotě před vstupem do prodejny Equiservis Rudná a označené nápisem Whistleblowing. Adresa pro podání písemného oznámení: Equiservis spol. s r. o., Obchodní 977, 252 19 Rudná u Prahy. OBÁLKA MUSÍ BÝT OZNAČENA "NEOTVÍRAT OZNÁMENÍ". 

d)      Písemně dopisem adresovaným do vlastních rukou řešiteli oznámení na adresu sídla společnosti.

Telefonní číslo pro podání oznámení (v pracovní dny od 9:00 hod do 16:00 hod ) +420 602 291 762. Osoba pro přijímání oznámení dle Zákona je Reklamační specialista. 

                           1.2.            Obsah oznámení. Obsahem oznámení mohou být veškeré informace, které jsou nezbytné k učinění oznámení v případech stanovených v § 3 zákona může dokonce dojít k výjimce ze zákonné povinnosti mlčenlivosti či smluvní povinnosti mlčenlivosti. § 3 zákona rovněž stanovuje co není oznámením.

                           1.3.            Anonymní oznámení. Oznámení lze učinit také anonymně. V takovém případě oznamovatel neuvede své identifikační údaje ani jiné údaje, které by mohly přispět k jeho identifikaci, a řešitel oznámení nebude takové údaje zjišťovat.