19. března 2019

09:33

VYHRAJTE PRODUKTY S VLASTNÍM DESIGNEM!

19. března 2019, 09:33 | Ladies Night Shopping přináší i letos slosování o skvělé ceny!

 

eqs_ladies_night_akce.jpg

 

V sobotu, 30. března 2019, se v prodejnách Equiservis uskuteční tradiční jarní nákupní a slevová akce Ladies Night Shopping.

 

I letos se můžete těšit na slevy a akce, v pobočce Rudná na vás bude čekat také raut a představení nových kolekcí při oblíbené módní přehlídce.

 

Vrcholem večera bude slosování kupónů, který obdrží každý, kdo od 20.3. do 30.3. 2019 nakoupí za 3500,-! 


Losovat se bude 30.3.2019 ve 22 hodin v prodejně Rudná a ceny jsou letos opravdu skvělé!

 

Hlavní výhrou je helma GPA podle vašeho výběru, kterou si navíc úplně sami navrhnete, takže budete mít naprostý originál přesně podle vašich představ.

Výherce druhé ceny získá sako Pikeur, které si rovněž může sám navrhnout, a třetí cenou je sada pro vašeho koně od německého Equest - podsedlová dečka, čabraka na uši a bandáže - opět podle vlastního designu!

 

Přiijďte se pobavit, výhodně nakoupit a zkusit štěstí v soutěži.

 

 vyhrajte_design_outfit.jpg

 

 

Podmínky akce

Provozovatelem a organizátorem je společnost EQUISERVIS, spol. s r.o., IČ 26497000, se sídlem Obchodní 977, 252 19 Rudná u Prahy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen jako „EQUISERVIS“).

Akce je určena pro zákazníky společnosti EQUISERVIS a probíhá 20. 3. – 30. 3. 2019 do večerního losování výher, které proběhne ve 22hod. v prodejně EQUISERVIS Rudná u Prahy.

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let, v případě účastníka mladšího musí mít tento účastník souhlas zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti EQUISERVIS a osoby jim blízké.

Výhry v soutěži jsou: 

         

  1. Individuální helma GPA – na výběr modely: First lady, Evo+, Speed air, Classic 
  2. Indiviuální sako PIKEUR - KLEA Vario nebo ASKAN Vario
  3. Individuální set EQUEST – dečka, čabraka, bandáže
  4. Udidlo EQUILINE Lorenzini
  5. Ohradníkový zdroj Fencee PD30
  6. Udidlo EQUILINE Lorenzini
  7. Udidlo EQUILINE Lorenzini
  8. Udidlo EQUILINE Lorenzini
  9. Udidlo EQUILINE Lorenzini

       10. Set EQUISERVIS

 

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

Podmínkou účasti je nakoupit v kamenné prodejně EQUISERVIS (Brno, Praha 9 - Letňany nebo Rudná u Prahy) či na e-shopu v minimální hodnotě 3.500,- Kč po odečtení všech slev a vyplnit soutěžní kupon. 

 

Soutěžní kupon v kamenné prodejně získá každý účastník současně s daňovým dokladem v průběhu placení nákupu.

V případě nákupu přes e-shop se stává soutěžní objednávkou ta objednávka, která je v období 20. 3. – 30. 3. 2019 (do 22 hod.) uhrazena (osobní odběr zaplacený na pokladnách, objednávka vyzvednuta od přepravce a zaplacena dobírka, připsána částka zálohové faktury na účtu pořadatele soutěže, nejzazší termín pro provedení objednávky přes e-shop, kde je zvolen jiný než osobní odběr, je středa 27. 3. 2019). Pro zařazení do soutěže je nutné uvést do poznámky objednávky heslo: "SOUTĚŽ LN", čímž dává zákazník souhlas pořadateli ke vhození soutěžního lístku zprostředkovaně a zároveň tím souhlasí se soutěžními podmínkami. Soutěžní lístek v případě e-shop objednávky do osudí vhodí zprostředkovaně zaměstnanec spol. EQUISERVIS po ověření splnění soutěžních podmínek.  

 

Vylosovaný výherce hlavní ceny (Individuální helma GPA – na výběr modely: First lady, Evo+, Speed air, Classic) musí být přítomen přímo v prodejně Rudná u Prahy nebo dostupný na zavolání do pátého zazvonění uvedeného telefonu. V případě, že výherce nebude přítomen či nezvedne telefon do pátého zazvonění, výhra propadá ve prospěch dalšího vylosovaného, který musí splnit totožné podmínky (přítomnost v prodejně či zvednutí telefonu do pátého zazvonění). Tento princip bude pokračovat až do doby, kdy vylosovaný majitel soutěžního kuponu splní podmínky přítomnosti či zvednutí telefonu. Zbylé výhry budou předány majitelům standardně vylosovaným bez podmínky nutnosti přítomnosti na prodejně či zvednutí telefonu. Výherci budou nejpozději do týdne od ukončení soutěže kontaktováni telefonicky nebo formou SMS. Výhry budou výhercům předány dle dohody - buď si ji výherce vyzvedne osobně do 1 týdne na zvolené kamenné prodejně nebo mu bude zaslána poštou nejpozději do 1 týdne od oznámení o výhře.

 

 

Losování výher proběhne 30. 3. 2019 ve 22 hod. v kamenné prodejně EQUISERVIS Rudná u Prahy, Obchodní 977. O losování bude vyhotoven zápis. Losovat se bude ze všech vložených soutěžních kuponů, které budou umístěny do předem připravených boxů u pokladen. V osudí budou veškeré soutěžní lístky z prodejny EQUISERVIS Brno, Letňany a Rudná a také ze soutěžních e-shop objednávek.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti EQUISERVIS spol. s r.o. a jejich rodinní příslušníci. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměnit za jiné nepeněžité plnění. 

Výhry, které nebude moci doručit nebo bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, případně soutěžící jejich převzetí odmítne nebo je nepřevezme, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách www.equiservis.cz. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. Výsledky soutěže jsou konečné a nevratné bez možnosti odvolání.

Společnost EQUISERVIS spol. s r. o. tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže či samotnou soutěž ukončit. V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách www.equiservis.cz.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem souvisejícím s účastí v soutěži, nabízení účasti v nové soutěži a za účelem marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení v rámci Equiservis věrnostního programu.

Soutěžící uděluje svůj souhlas ke zveřejnění svého jména a příjmení na webové stránce www.equiservis.cz v případě výhry.

Právním důvodem zpracování je souhlas soutěžícího. Bez poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů není účast v soutěži možná. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat, a to dopisem na adresu organizátora nebo na emailovou adresu organizátora (info@equiservis.cz). Doba zpracování je 10 let, pokud soutěžitel neodvolá souhlas se zpracováním před uplynutím této doby. Soutěžící má právo požadovat od organizátora přístup ke svým osobním údajům, opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování. Soutěžící má právo na výmaz osobních údajů. Dále má soutěžitel právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Soutěžitel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

V Rudné u Prahy dne 18. 3. 2019