18. června 2018

13:24

Vyhrajte outfit Pikeur v hodnotě 13.000 Kč

18. června 2018, 13:24 | Oslavte s námi 25. výročí v novém outfitu od značky Pikeur za 13.000 Kč

Máme pro Vás další z řady akcí v rámci oslav 25 let od založení společnosti EQUISERVIS!

Tentokrát jsme pro Vás připravili originální soutěž, jejíž hlavní výhrou je kompletní outfit. Lákavá výhra v podobě Pikeur kousků je však připravena i pro druhé a třetí místo. 

 

Nakupte bundu, vestu či mikinu z kolekce Pikeur 2018 a vyhrajte:

1. outfit Pikeur v hodnotě 13.000 Kč (rajtky, triko, mikina, vesta, podkolenky z nové kolekce 2018)

2. mikinu a podkolenky Pikeur 

3. kšiltovku a podkolenky Pikeur

 

Do soutěže se zařadí všechny nákupy jakékoli nezlevněné bundy, vesty či mikiny Pikeur.

 

Akce platí na nákupy v kamenných prodejnách EQUISERVIS i na eshopu  uskutečněné v období od 7. 6. do 24. 6. 2018 včetně. 

 

Pro zařazení do soutěže je nutné uvést do poznámky objednávky heslo: "SOUTĚŽ PIKEUR".

 

  vyhrajte_pikeur_outfit.jpg

 

Soutěžní kupon získá každý účastník současně s daňovým dokladem v průběhu placení nákupu. V případě nákupu přes eshop se stává soutěžní objednávkou ta objednávka, která je  v období 7. 6. – 24. 6. 2018 uhrazena (osobní odběr zaplacený na pokladnách, objednávka vyzvednuta od přepravce a zaplacena dobírka, připsána částka zálohové faktury na účtu pořadatele soutěže). Pro zařazení do soutěže je nutné uvést do poznámky objednávky heslo: "SOUTĚŽ PIKEUR", čímž dává zákazník souhlas pořadateli ke vhození soutěžního lístku zprostředkovaně a zároveň tím souhlasí se soutěžními podmínkami. Soutěžní lístek v případě eshop objednávky do osudí vhodí zprostředkovaně zaměstnanec spol. EQUISERVIS po ověření splnění soutěžních podmínek.  

 

 

 

Podmínky akce Vyhrajte outfit Pikeur v hodnotě 13.000 Kč

Provozovatelem a organizátorem je společnost EQUISERVIS, spol. s r.o., 26497000, se sídlem Obchodní 977, 252 19 Rudná u Prahy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen jako „EQUISERVIS“).

Akce je určena pro zákazníky společnosti EQUISERVIS, a probíhá od 7. 6. – 24. 6. 2018. 

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 15 let, v případě účastníka mladšího musí mít tento účastník souhlas zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti EQUISERVIS a osoby jim blízké.

Výhry v soutěži jsou: 

- První cena: Oblečení značky Pikeur v celkové hodnotě 13.000 Kč, které tvoří rajky Florett Grip, Mikina Feebelle, Vesta Fiene, tričko Felicia a podkolenky Pikeur.

- Druhá cena: Mikina Maja a podkolenky Pikeur.

- Třetí cena: Baseballová čepice Satin a podkolenky Pikeur.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

Podmínkou účasti je nákup nezlevněné bundy, vesty či mikiny značky Pikeur z kolekce 2018 v kamenných prodejnách a vhození vyplněného soutěžního kuponu do soutěžního boxu přímo či zprostředkovaně.

 

Soutěžní kupon v kamenné prodejně získá každý účastník současně s daňovým dokladem v průběhu placení nákupu.

V případě nákupu přes eshop se stává soutěžní objednávkou ta objednávka, která je  v období 7. 6. – 24. 6. 2018 uhrazena (osobní odběr zaplacený na pokladnách, objednávka vyzvednuta od přepravce a zaplacena dobírka, připsána částka zálohové faktury na účtu pořadatele soutěže). Pro zařazení do soutěže je nutné uvést do poznámky objednávky heslo: "SOUTĚŽ PIKEUR", čímž dává zákazník souhlas pořadateli ke vhození soutěžního lístku zprostředkovaně a zároveň tím souhlasí se soutěžními podmínkami. Soutěžní lístek v případě eshop objednávky do osudí vhodí zprostředkovaně zaměstnanec spol. EQUISERVIS po ověření splnění soutěžních podmínek.  

 

Losování výher proběhne 25. 6. 2018 v kamenné prodejně EQUISERVIS Rudná u Prahy, Obchodní 977. O losování bude vyhotoven zápis včetně jmen vylosovaných výherců. Losovat se bude ze všech vložených soutěžních kuponů, které budou umístěny do předem připravených boxů u pokladen. V osudí budou veškeré soutěžní lístky z prodejny Brno, Letňany a Rudná a také ze soutěžních e-shop objednávek.

Výherci budou známi nejpozději do týdne od ukončení soutěže vyvěšením na www .equiservis.cz. Výhra bude výherci předána dle dohody - buď si ji výherce vyzvedne osobně do 1 týdne na zvolené kamenné prodejně nebo mu bude zaslána poštou nejpozději do 1 týdne od oznámení o výhře.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti EQUISERVIS spol. s r.o. a jejich rodinní příslušníci.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměnit za jiné nepeněžité plnění. 

Výhry, které nebude moci doručit nebo bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, případně soutěžící jejich převzetí odmítne nebo je nepřevezme, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách www.equiservis.cz. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. Výsledky soutěže jsou konečné a nevratné bez možnosti odvolání.

Společnost EQUISERVIS spol. s r. o. tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže či samotnou soutěž ukončit. V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách www.equiservis.cz.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem souvisejícím s účastí v soutěži, nabízení účasti v nové soutěži a za účelem marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení v rámci Equiservis věrnostního programu.

Soutěžící uděluje svůj souhlas ke zveřejnění svého jména a příjmení na webové stránce www.equiservis.cz v případě výhry.

Právním důvodem zpracování je souhlas soutěžícího. Bez poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů není účast v soutěži možná. Soutěžící právo souhlas kdykoliv odvolat, a to dopisem na adresu organizátora nebo na emailovou adresu organizátora (info@equiservis.cz). Doba zpracování je 10 let, pokud soutěžitel neodvolá souhlas se zpracováním před uplynutím této doby. Soutěžící právo požadovat od organizátora přístup ke svým osobním údajům, opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování. Soutěžící právo na výmaz osobních údajů. Dále soutěžitel právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Soutěžitel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

V Rudné u Prahy dne 6. 6. 2018