VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O SEDLO PRESTIGE

Kouzelné Vánoce v EQS s parkurovou legendou L. Beerbaumem

 

Vyhrajte sedlo Prestige ElasticProffesional vč. obalu s EXKLUZIVNÍM věnováním parkurové

špičky L. Beerbauma nebo třeba basebalovou čepici s vlastnoručním podpisem!

 

Od 21. 11. do 19. 12. 2019 stačí nakoupit za 6000,- Kč s DPH v prodejnách EQUISERVIS a vyplnit soutěžní kupón.

 

21. - 24. 11. 2019 můžete nakoupit i v prodejním stánku EQUISERVIS při PRAGUE PLAYOFFS (stánek č. 19, sektor B),

vyplnit soutěžní kupón a zařadit se tak do soutěže.

 

Akce platí i pro e-shop. Pro účast v soutěži vepište před odesláním e-shop objednávky do poznámky heslo: "Vyhraj sedlo". Bez uvedení hesla nebude objednávka do soutěže zařazena.

 

Výherce losujeme každý den a seznam výherců najdete ZDE. Nakupte v EQS a kouzelná výhra poputuje třeba právě k Vám pod stromeček!

 

 vyhraj_sedlo_ludger_beerbaum.jpg

 

Podrobné soutěžní podmínky soutěže "Vánoční soutěž o sedlo PRESTIGE“

Provozovatelem a organizátorem je společnost EQUISERVIS, spol. s r.o., IČ 26497000, se sídlem Obchodní 977, 252 19 Rudná u Prahy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen jako „EQUISERVIS“).

 

Akce je určena pro zákazníky společnosti EQUISERVIS a probíhá v období 21. 11. – 19. 12. 2019.

 

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let, v případě účastníka mladšího musí mít tento účastník souhlas zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti EQUISERVIS a osoby jim blízké.

 

Výhry v soutěži jsou:

   1.            Skokové sedlo Prestige ElasticProfessional vč. obalu s EXKLUZIVNÍM věnováním L. Beerbauma

   2. – 30.  Basebalová čepice Prestige s vlastnoručním podpisem L. Beerbauma

 

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

Podmínkou účasti je nakoupit v prodejním stánku EQUISERVIS při Prague Playoffs 2019, v kamenné prodejně EQUISERVIS (Brno, Praha 9 - Letňany nebo Rudná u Prahy)

či na e-shopu v minimální hodnotě 6.000,- Kč s DPH po odečtení všech slev a vyplnit soutěžní kupon.

 

Soutěžní kupon v kamenné prodejně a na prodejním stánku při PPO získá každý účastník současně s daňovým dokladem v průběhu placení nákupu.

 

V případě nákupu přes e-shop se stává soutěžní objednávkou ta objednávka, která je v období 21. 11. – 18. 12. 2019 (do 23:59 hod.) uhrazena (osobní odběr zaplacený na pokladnách, objednávka vyzvednuta od přepravce a zaplacena dobírka, či uhrazená platba prostřednictvím online platební karty či online bankovního převodu).

Pro zařazení do soutěže je nutné uvést do poznámky objednávky heslo: "Vyhraj sedlo", čímž dává zákazník souhlas pořadateli ke vhození soutěžního lístku zprostředkovaně a zároveň tím souhlasí se soutěžními podmínkami. 

Soutěžní lístek v případě e-shop objednávky do osudí vhodí zprostředkovaně zaměstnanec spol. EQUISERVIS po ověření splnění soutěžních podmínek. Pokud zákazník neuvede do poznámky e-shop objednávky heslo: „Vyhraj sedlo“, nesplní tak podmínky soutěže a nebude do soutěže zařazen.

 

 

Losování 2. – 30. výhry proběhne každý den od 22. 11. do 20. 12. 2019 v kamenné prodejně EQUISERVIS Rudná u Prahy, Obchodní 977 zástupcem společnosti EQUISERVIS, spol. s r. o., a to ze všech soutěžních kuponů za den předchozí.

 

Losování HLAVNÍ výhry proběhne 20. 12. 2019 v kamenné prodejně EQUISERVIS Rudná u Prahy, Obchodní 977 zástupcem společnosti EQUISERVIS, spol. s r. o., do losování budou zařazeny všechny soutěžní kupony od počátku do konce soutěže.

 

O losování bude vyhotoven zápis. Losovat se bude z kuponů, které budou umístěny do předem připravených boxů u pokladen. V osudí budou zároveň soutěžní lístky z prodejny EQUISERVIS Brno, Letňany a Rudná a také ze soutěžních e-shop objednávek.

 

Výherci budou nejpozději následující pracovní den od vylosování kontaktováni telefonicky nebo formou SMS. Pro vydání výhry navštivte prodejnu EQUISERVIS Rudná či nás kontaktujte na: tel.: 602 378 801, e-mail: info@equiservis.cz.  Výhry bude možné vyzvednout v kamenných prodejnách či zdarma zaslat společně s provedenou e-shop objednávkou.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti EQUISERVIS spol. s r.o. a jejich rodinní příslušníci. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměnit za jiné nepeněžité plnění.

Výhry, které nebude možné doručit nebo bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, případně soutěžící jejich převzetí odmítne nebo je nepřevezme, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách www.equiservis.cz. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. Výsledky soutěže jsou konečné a nevratné bez možnosti odvolání.

Společnost EQUISERVIS spol. s r. o. tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže či samotnou soutěž ukončit. V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách www.equiservis.cz.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem souvisejícím s účastí v soutěži, nabízení účasti v nové soutěži a za účelem marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení v rámci Equiservis věrnostního programu.

Soutěžící uděluje svůj souhlas ke zveřejnění svého jména a příjmení na webové stránce www.equiservis.cz v případě výhry.

Právním důvodem zpracování je souhlas soutěžícího. Bez poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů není účast v soutěži možná. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat, a to dopisem na adresu organizátora nebo na emailovou adresu organizátora (info@equiservis.cz). Doba zpracování je 10 let, pokud soutěžitel neodvolá souhlas se zpracováním před uplynutím této doby. Soutěžící má právo požadovat od organizátora přístup ke svým osobním údajům, opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování. Soutěžící má právo na výmaz osobních údajů. Dále má soutěžitel právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Soutěžitel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

V Rudné u Prahy dne 20. 11. 2019