POSTROJE BEZPEČNOSTNÍ, PROTI TÁHNUTÍ

Příznaky:
110
425