Aktuální nabídka
Naše služby
Nakupte a vyhrajte sedlo

Nakupte v jakékoli kamenné prodejně EQUISERVIS za více než 6.000 Kč vč. DPH po odečtení všech slev, vhoďte soutěžním kupon do osudí a zařaďte se do slosování o: 

- SEDLO PRESTIGE  (Prestige ER Emilio drezurní i skoková varianta)

HELMU GPA SPEED 2X AIR 

- DEKU HORSEWARE RAMBO DUO 2v1 

 

ŠŤASTNÉ VÝHERCE LOSUJEME v prodejně EQUISERVIS Praha 9 Letňany 16. 9. 2017 v 19. hod. v rámci akce  EQUISERVIS letňanské slevobraní. 

Vylosovaný výherce musí být přítomen na prodejně nebo zvednout telefon (uvedené číslo na soutěžní kartičce) do pátého zazvonění.

 

Akce platí pouze na nákupy v kamenných prodejnách EQUISERVIS  uskutečněné v období od 28.8. do 16. 9. 2017 včetně.
Soutěžní kupon získá každý účastník současně s daňovým dokladem v průběhu placení nákupu.

 

Vylosovaný majitel účtenky musí být přítomen přímo v prodejně Praha 9 Letňany nebo dostupný na zavolání do pátého zazvonění telefonu. V případě, že výherce nebude přítomen či nezvedne telefon do pátého zazvonění, výhra propadá ve prospěch dalšího vylosovaného, který musí splnit totožné podmínky (přítomnost v prodejně či zvednutí telefonu do pátého zazvonění). Tento princip bude pokračovat až do doby, kdy vylosovaný majitel účtu splní podmínky přítomnosti či zvednutí telefonu.

 

Podmínky akce Nakup a vyhraj sedlo

Provozovatelem a organizátorem je společnost EQUISERVIS, spol. s r.o., IČ 26497000, se sídlem Obchodní 977, 252 19 Rudná u Prahy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen jako „EQUISERVIS“).

Akce je určena pro zákazníky společnosti EQUISERVIS, a probíhá od 28. 8. - 16. 9. 2017 do 19.00 hodin. Akce probíhá pouze v kamenných prodejnách EQUISERVIS. Akce neplatí pro nákupy přes eshop.

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 15 let, v případě účastníka mladšího musí mít tento účastník souhlas zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti  EQUISERVIS a osoby jim blízké.

Výhry v soutěži jsou: 

- 1x Sedlo skokové Prestige ER Emilio (49.995 Kč) nebo 1x Sedlo drezurní Prestige ER Emilio (59.350 Kč)
- 1x helma GPA SPEED 2X AIR (13.870 Kč)- velikost dle vlastního výběru.
- 1x deka Horseware Rambo Duo 2v1 v barvě burgundy (11.448 Kč) -  možnost volby velikosti.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

Podmínkou účasti je uskutečnění nákupu v jakékoli kamenné prodejně EQUISERVIS v celkové hodnotě k uhrazení více než 6.000 Kč vč. DPH po odečtení všech slev a vhození vyplněného soutěžního kuponu do soutěžního boxu. Špatně uvedené či nečitelné kontaktní informace a telefonní číslo je důvodem k vyřazení ze soutěže.

Losování výher proběhne v kamenné prodejně EQUISERVIS Praha 9 Letňany, Veselská 699 v rámci akce EQUISERVIS letňanské slevobraní 16. 9. 2017 ve 19:00 hod. Losování bude probíhat veřejně přímo na prodejní ploše za účasti všech zákazníků a vedení společnosti. O losování bude vyhotoven zápis včetně jmen vylosovaných výherců. Losovat se bude ze všech vložených soutěžních kuponů, které budou umístěny do předem připravených boxů u pokladen. V osudí budou veškeré soutěžní lístky z prodejny Brno, Letňany a Rudná.

Vylosovaný majitel účtenky musí být přítomen přímo v kamenné prodejně  EQUISERVIS Praha 9 Letňany, Veselská 699 nebo dostupný na zavolání do pátého zazvonění telefonu. V případě, že výherce nebude přítomen či nezvedne telefon do pátého zazvonění, výhra propadá ve prospěch dalšího vylosovaného, který musí splnit totožné podmínky (přítomnost v prodejně či zvednutí telefonu do pátého zazvonění). Tento princip bude pokračovat až do doby, kdy vylosovaný majitel účtu splní podmínky přítomnosti či zvednutí telefonu.

Výhra bude výherci předána ihned na místě, bude-li přítomen v kamenné prodejně EQUISERVIS Praha 9 Letňany, Veselská 699. V případě, že bude výherce dostupný na telefonu, bude výhra předána dle dohody - buď si ji výherce vyzvedne osobně do 1 týdne na zvolené kamenné prodejně nebo mu bude zaslána poštou nejpozději do 1 týdne od oznámení o výhře. V případě, že se zvolená výhra, která je dle vlastního výběru bude muset objednat a tudíž nebude aktuálně skladem, bude zákazníkovi dodána ihned, jakmile ji dodá dodavatel - opět dle dohody - osobním odběrem či zasláním poštou.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti EQUISERVIS spol. s r.o. a jejich rodinní příslušníci.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměnit za jiné nepeněžité plnění. 

Výhry, které nebude moci doručit nebo bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, případně soutěžící jejich převzetí odmítne nebo je nepřevezme, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách www.equiservis.cz. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. Výsledky soutěže jsou konečné a nevratné bez možnosti odvolání.

Soutěžící vhozením soutěžního kuponu do soutěžního boxu uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže organizátorovi za účelem vyhodnocení soutěže, nabízení účasti v nové soutěži a k dalšímu marketingovému zpracování v rámci Equiservis věrnostního programu a to po dobu 10ti let. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese organizátora odvolat.

Společnost EQUISERVIS spol. s r. o. tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže či samotnou soutěž ukončit. V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách www.equiservis.cz.

V Praze dne 28.8.2017