Podmínky EQUISERVIS VIP CLUB

EQUISERVIS VIP CLUB je věrnostní program společnosti EQUISERVIS, spol. s r.o., IČO: 26497000, se sídlem Obchodní 977, Rudná u Prahy, 252 19, zapsané v OR v Praze, oddíl C, vložka 85895 (dále jen „EQUISERVIS”), který je určený zákazníkům společnosti EQUISERVIS. Tyto podmínky se vztahují na členství ve věrnostním programu EQUISERVIS VIP CLUB, stejně tak jako na veškeré užívání EQUISERVIS VIP CLUB karty, návštěvy prodejen EQUISERVIS nebo webových stránek a jakékoli odměny či výhody v rámci věrnostního programu. Tvary slov „vy“ a „váš“ se v textu odkazuje na členy věrnostního programu EQUISERVIS VIP CLUB.

Věrnostní program EQUISERVIS VIP CLUB je určený pouze pro osobní a zákaznické využití. Vyhrazujeme si právo měnit či upravovat jakoukoli součást programu EQUISERVIS VIP CLUB.

 

1.        Členem věrnostního programu EQUISERVIS VIP CLUB se může stát osoba:

1.1.      starší 18 let;

1.2.      která při registraci řádně a pravdivě vyplní povinné registrační údaje a potvrdí souhlas s podmínkami členství a se Zásadami ochrany osobních údajů. Registrovat se je možné na webových stránkách EQUISERVIS www.equiservis.cz  nebo u pokladny v prodejnách EQUISERVIS. Při registraci můžeme vyžadovat ověření vašich osobních údajů, a to e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

1.3.      má svou EQUISERVIS VIP CLUB kartu vydanou v prodejně EQUISERVIS nebo doručenou poštou na uvedenou doručovací adresu při registraci.

1.4.      která při přihlášení do věrnostního programu EQUISERVIS VIP CLUB vyjádřila souhlas s těmito podmínkami a se Zásadami ochrany osobních údajů.

 

2.        EQUISERVIS VIP CLUB karta:

2.1.      je majetkem společnosti EQUISERVIS, spol. s r.o., IČO: 26497000, se sídlem Obchodní 977, Rudná u Prahy, 252 19, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85895 (dále jen „EQUISERVIS“),

2.2.      se vydává v počtu 1 ks na jednu vyplněnou přihlášku do věrnostního programu EQUISERVIS VIP CLUB, duplikáty vydané na přání zákazníka budou zpoplatněny částkou 50 Kč/ks.

2.3.      je nepřenosná a smí ji používat pouze osoba, jejíž jméno je vytištěné na kartě,

2.4.      není debetní, kreditní ani záruční kartou.

 

3.        Člen věrnostního programu EQUISERVIS VIP CLUB:

3.1.      má právo na aktuální výhody, kterými jsou například:

3.1.1.    slevy na nákup zboží a služeb, po předložení členské karty u pokladny v prodejnách EQUISERVIS;

3.1.2.    několikrát ročně kupony se slevami na vybrané zboží nebo služby;

3.1.3.    pozvánky na tradiční EQUISERVIS nákupní party a akce pořádané společností EQUISERVIS), pokud se u pokladny prokáže platnou členskou kartou;

3.1.4.    reklamace či výměna zboží i bez papírové účtenky.

3.2.      je-li karta poškozená nebo jsou údaje na ní nečitelné, nemá její držitel na získání výhod nárok.

3.3.      má právo upravit si způsob komunikace se společností EQUISERVIS u pokladen v prodejnách EQUISERVIS, či odesláním emailu s požadavkem na adresu info@equiservis.cz. V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, EQUISERVIS si vyhrazuje právo nastavit způsob standardní komunikace, který si člen po registraci sám zvolí (e-mailem, SMS nebo poštou).má právo dostávat obchodní sdělení, pokud dal společnosti EQUISERVIS svůj souhlas.

3.4.      má právo odvolat souhlas k použití osobních údajů kdykoli bez udání důvodů s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na info@equiservis.cz. Alternativně nám můžete zaslat odvolání souhlasu poštou EQUISERVIS, spol. s r.o., Obchodní 977, Rudná u Prahy, 252 19. Při obdržení reklamního e-mailu nebo reklamy přes SMS můžete odvolat svůj souhlas kliknutím na odkaz „Odhlásit“ na konci každé reklamy nebo zaslat jednoznačnou SMS, ze které bude vyplývat Vaše vůle odvolat souhlas.

3.5.      je povinný co nejdříve informovat EQUISERVIS o změně svých osobních údajů uvedených při registraci. V případě nesplnění této povinnosti nenese EQUISERVIS odpovědnost za žádná zpoždění nebo pochybení způsobené tím, pozdním oznámením změn osobních údajů člena věrnostního programu EQUISERVIS VIP CLUB.

3.6.      je povinný neprodleně informovat společnost EQUISERVIS v případě ztráty, krádeže nebo znehodnocení EQUISERVIS VIP CLUB karty zasláním doporučeného dopisu na adresu EQUISERVIS, spol. s r.o., Obchodní 977, Rudná u Prahy, 252 19, nebo e-mailem na adresu info@equiservis.cz nebo telefonicky na lince 602 378 801. V takovém případě mu je zaslána poštou nejpozději do jednoho měsíce nová karta.

3.7.      má právo kdykoli své členství ve věrnostním programu EQUISERVIS VIP CLUB zrušit, a to na základě písemné žádosti o ukončení členství, které je nutné zaslat spolu s EQUISERVIS VIP CLUB kartou na adresu EQUISERVIS, spol. s r.o., Obchodní 977, Rudná u Prahy, 252 19. Žádost musí obsahovat číslo EQUISERVIS VIP CLUB karty, e-mailovou adresu, křestní jméno, příjmení, datum narození a adresu, aby bylo možné člena věrnostního programu EQUISERVIS VIP CLUB identifikovat.

 

4.        My jako EQUISERVIS:

4.1.      si vyhrazujeme právo určovat výrobky a služby, jejichž prodej a poskytování spadá do věrnostního programu EQUISERVIS VIP CLUB, a také vybírat workshopy, spolupracující externí partnery a další výhody pro členy klubu.

4.2.      jsme oprávněni ukončit vaše členství za následujících podmínek:

4.2.1.    pokud jste nepoužili EQUISERVIS VIP CLUB kartu žádné z prodejen EQUISERVIS v České republice po dobu 1 roku od data registrace nebo déle než 3 roky od posledního použití EQUISERVIS VIP CLUB karty,

4.2.2.    nebo pokud jste s námi nenavázali žádný jiný kontakt (přečtení newsletteru, přihlášení na profil, účast na workshopu) po dobu delší než 3 roky, nebo pokud zjistíme, že váš profil obsahuje nesprávné či nepravdivé informace,

4.2.3.    pokud jste vyplnili nesprávné údaje v přihlášce do věrnostního programu EQUISERVIS VIP CLUB

4.2.4.    při zneužití výhod plynoucích z věrnostního programu EQUISERVIS VIP CLUB.

4.3.      jsme povinni zrušit vaše členství do 1 měsíce od obdržení vaší výše uvedené písemné žádosti (lze prodloužit na 2 měsíce, pokud jsou splněny podmínky stanovené platnou právní úpravou),

4.4.      jsme povinni zaslat vám kopii informací, které o vás uchováváme, do 1 měsíce od obdržení vaší výše uvedené písemné žádosti (lze prodloužit na 2 měsíce, pokud jsou splněny podmínky stanovené platnou právní úpravou).

 

5.        Zasílání marketingových sdělení:

5.1.      pokud nám člen udělí souhlas se zasíláním marketingových sdělení prostřednictvím emailu, můžeme mu zasílat naše newslettery s informacemi o novinkách v EQUISERVIS a komunikaci vztahující se k vašemu členství ve věrnostním programu EQUISERVIS VIP CLUB karty a k výhodám věrnostního programu EQUISERVIS VIP CLUB.

5.2.      pokud nám člen udělí souhlas se zasíláním SMS, budeme moci využívat vaše telefonní číslo k zasílání informací o blížících se novinkách a akcích.

5.3.      pokud nám člen udělí souhlas se zasíláním materiálů poštou, budeme vám moci zasílat obchodní zásilky na adresu, kterou jste nám sdělili.

 

6.        Marketingové profilování:

6.1.      pokud člen nesouhlasí s marketingovým profilováním, EQUISERVIS mu nebude moci nabídnout využívání výhod plynoucích z věrnostního programu EQUISERVIS VIP CLUB, jakožto čerpání věrnostních slev, zasílání osobních exkluzivních kuponů, pozvánek atd., ani žádnou komunikaci vycházející z jeho nákupů nebo výrobků a služeb, které ho zaujaly při procházení webových stránek.

 

7.        Údaje, které o členech uchováváme:

7.1.      osobní údaje, poskytnuté při registraci a jejich změny,

7.2.      při aktivním používání EQUISERVIS VIP CLUB karty, uchováváme informace o nákupech a vracení zboží, abychom je mohli sčítat a poskytovat tak věrnostní slevy a exkluzivní výhody, a dále abychom členy informovali, jak pečovat o naše výrobky nebo jak prodloužit jejich životnost, případně nabídli doplňkové výrobky, které by mohli potřebovat,

7.3.      informace o přečtení newsletterů nebo jiných e-mailů z naší strany, abychom byli schopni zjistit, zda mají o EQUISERVIS stále zájem a jejich členství být zachováno,

7.4.      informace o členech jako jsou přihlašovací informace a cookies sbíráme z našich webových stránek (www.equiservis.cz), abychom byli schopni zjistit, zda mají o EQUISERVIS stále zájem a jejich členství být zachováno. Informace o výrobcích, které je zaujaly na naší webové stránce budou použité pro přizpůsobenou nabídku výrobků.

7.5.      Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním těchto údajů pro účely profilování je podmínkou vašeho zařazení do věrnostního programu EQUISERVIS VIP CLUB.

7.6.      Příjemci osobních údajů jsou následující subjekty: přepravní společnosti, společnost zajišťující informační systém, společnost zajišťující správu webových stránek.

7.7.      Osobní údaje jsou uchovávány dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

7.8.      Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, jakož i na právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost osobních údajů. V případě, že se domníváte, že vaše právo na ochranu osobních údajů bylo porušeno, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky členství kdykoli změnit. Změněné podmínky vstupují v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách www.equiservis.cz. Tyto podmínky jsou platné od 25. 5. 2018