11. října 2019

09:11

EQUISERVIS ŠTĚDRÝ LOS

11. října 2019, 09:11 | Každý los vyhrává!

Nadcházející podzim bude v Equiservisu ve znamení výher!

 

V období od 11.10. do 15.11. 2019 na vás v kamenných prodejnách i na eshopu čekají EQS stírací losy plné báječných výher.

 

Každý los vyhrává!

Získat můžete krásné uzdečky, jezdecké boty, deky, podsedlové dečky, EQS produkty nebo slevu na celý nákup do výše 30%.

 

Stačí u nás nakoupit od 11.10. do 15.11. 2019 a za každé utracené 2000Kč dostanete jeden stírací los. Každý los vyhrává, nikdo neodejde s prázdnou :)

 

 plakat_stiraci_los.jpg

 

 

Pravidla spotřebitelské soutěže 
„ŠTĚDRÝ LOS“

I. Úvodní ustanovení

Obchodní společnost EQUISERVIS, spol. s r. o., IČO: 26497000, se sídlem Obchodní 977, Rudná u Prahy, 252 19, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85895, organizuje na území České republiky v období od 11. 10. 2019 do 15. 11. 2019 spotřebitelskou soutěž pod názvem „ŠTĚDRÝ LOS“ (dále jen „soutěž“).

Níže uvedená pravidla jsou závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené soutěže. Pravidla soutěže jsou platná pro všechny účastníky soutěže a jsou zveřejněna na webové stránce www.equiservis.cz.

 

II. Vyhlašovatel soutěže

Organizátorem spotřebitelské soutěže je obchodní společnost EQUISERVIS, spol. s r. o., IČO: 26497000, se sídlem Obchodní 977, Rudná u Prahy, 252 19, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85895 (dále jen „organizátor“).

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se stává každý zákazník společnosti EQUISERVIS, který v období od 11. 10. 2019 do 15. 11. 2019 uskuteční v jakékoli kamenné prodejně EQUISERVIS či na e-shopu nákup nad 2000 Kč. Účastník soutěže obdrží stírací los (dále jen „los“) zdarma za každé 2.000 vč. DPH nákupu po odečtení všech slev. Při nákupu nad 4.000 vč. DPH po odečtení všech slev tedy zákazník obdrží 2 losy apod.

Zákazník může nákup opakovat bez omezení a účastnit se tak soutěže vícekrát.

Z účasti na soutěži jsou podle těchto pravidel vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k organizátorovi, jakož i k osobám s organizátorem personálně či majetkově spojeným.

Z účasti na soutěži budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní podmínky soutěže. Z účasti na soutěži budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. O vyloučení z účasti na soutěži rozhoduje organizátor.

IV. Termín soutěže

Soutěž se uskuteční v období od 11. 10. 2019 do 15. 11. 2019.

Na výhru lze uplatnit nárok 1x a to nejpozději do 23. 12. 2019, po tomto datu již nárok uplatnit nelze.

V. Pravidla soutěže

Za každé utracené 2.000 uskutečněného nákupu v jakékoli kamenné prodejně EQUISERVIS a na e-shopu v období od 11. 10. 2019 do 15. 11. 2019 obdrží zákazník zdarma jeden stírací los. V kamenných prodejnách bude los účastníkům předán po platbě nákupu na pokladně, při nákupu prostřednictvím e-shopu bude los účastníkům doručen společně s objednávkou.

 

VI. Výherce soutěže

Výhercem soutěže je každý účastník soutěže, neboť každý los obsahuje nějaký druh výhry. Druh výhry je uveden pod stíracím políčkem losu.

VII. Výhry vložené do soutěže

Do soutěže byly vloženy tyto výhry:

 • 1x Uzdečka Schockemöhle Rome, černá, full
 • 1x Perka Schockemöhle Tonics Stardust Ast Frost, černé, 40
 • 2x Anatomická uzdečka Horseware Rambo Micklem Multi, černá, M
 • 1x Termo výběhová deka limitované edice Bucas&EQS Freedom 150g, černá, 145
 • 5x Návlek na zápěstí Horseware Rambo Ionic
 • 5x Návlek na koleno Horseware Rambo Ionic
 • 10x Podsedlová dečka Eskadron&Equiservis standard EQS Logo
 • 10x Adventní kalendář pro koně Effol
 • 10x Plátěná taška EQS
 • 10x Plátěná zástěra do pasu EQS
 • 5x Basebalová čepice EQS
 • Dále slevy na další nákup v hodnotách 15 - 30%.

Druh výhry je uveden pod stíracím políčkem. Fotografie výher použité pro propagaci jsou ilustrační.

 

Procentuální slevové výhry:

Výherce se o výhru v podobě procentuální slevy může přihlásit v jakékoliv kamenné prodejně EQUISERVIS a nárok na výhru musí prokázat předáním výherního losu u pokladny. Bez předložení losu a jeho kontroly nelze procentuální výhru uznat. Zástupce organizátora los ověří a před předáním výhry jej výherci odebere. Pokud výherce odmítne los vydat, nemůže být výhra v podobě procentuální slevy uplatněna. Procentuální výhru lze uplatnit také přes e-shop vepsáním kódu uvedeného nad výhrou na stíracím poli do pole „Zadat slevový/dárkový poukaz“.

Výhra procentuální slevy lze uplatnit na nákup do maximální hodnoty 10.000 vč. DPH, nelze uplatnit na nákup zboží ve snížené sazbě DPH a neslučuje se s věrnostní slevou. Jednotlivé procentuální výhry se navzájem neslučují.

Procentuální sleva se neslučuje s věrnostní slevou.

 

Věcné výhry:

Pro vydání věcné výhry navštivte prodejnu EQUISERVIS Rudná či nás kontaktujte na: tel.: 602 378 801, e-mail: info@equiservis.cz.

Při vydání věcné výhry v kamenné prodejně EQUISERVIS Rudná je výherce povinen předložit los ke kontrole zástupci organizátora (tj. zaměstnanci prodejny EQUISERVIS Rudná). Zástupce organizátora los ověří a před předáním výhry jej výherci odebere. Pokud výherce odmítne los vydat, nemůže být výhra předána.

Věcnou výhru je možné převzít pouze v kamenných prodejnách či zaslat společně s e-shop objednávkou, u které nebude účtováno přepravné. Zaslání výhry zamostatně jakýkomkoli přepravcem není možné. 

 

 

 

VII. Změna podmínek soutěže a ukončení soutěže

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na zrušení soutěže nebo změnu pravidel, která není v rozporu s právními předpisy upravujícími spotřebitelskou soutěž.

XII. Závěrečná ustanovení

Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), výhru není možno vymáhat soudní cestou. Na výhru není právní nárok a nárok na výhru nelze převést na jinou osobu. Není možné uplatnit nárok na výhru v alternativní podobě. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídajících hodnot. Odpovědnost organizátora za případné vady výher se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Tyto podmínky nabývají účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Pro případ existence rozdílných znění podmínek soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové adrese www.equiservis.cz.

Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj souhlas se závazností podmínek.

V případě rozporu ustanovení podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou aplikovat příslušná ustanovení těchto podmínek. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím organizátora soutěže.

Každý právo nahlédnout do těchto podmínek a požádat o jejich kopii. Podmínky jsou dostupné na internetové adrese www.equiservis.cz.

V Praze dne 10. 10. 2019